Begeleiding

IRADIS Beheer kan u als (aankomende stichting of vereniging begeleiden. Wij bieden begeleiding bij tal van juridische, administratieve en boekhoudkundige zaken.

Oprichting

Als u een stichting of vereniging wilt oprichten komt er een boel bij kijken. Zo moet u niet alleen nadenken over de opbouw en organisatie van uw stichting of vereniging. U dient een bestuur te hebben (meestal 3 leden), een goed omschreven doelstelling en statuten die notarieel vastgelegd zijn. U moet nadenken over het werven van leden, vrijwilligers en sponsoren. U moet een administratie gaan voeren voor tal van zaken, uw boekhouding inrichten en onderhouden. IRADIS Beheer kan u bij al deze zaken helpen.

Administratie

Elke stichting zal minstens één administratie moeten voeren; die voor de in-en verkopen. Maar veelal komen hier een ledenadministratie, voorraadbeheer en/of loonadministratie bij. Wij kunnen u helpen met het op orde brengen van uw huidige administratie. Wij kunnen u tevens helpen met het opzetten van een nieuwe, verbeterde, administratie of u helpen met het uitbreiden van uw administratie als u bijvoorbeeld (betaald) personeel of vrijwilligers in dienst neemt.

Boekhouding

IRADIS Beheer kan u helpen met het controleren van uw boekhouding en het maken van jaarrekeningen. Wij kunnen u ook adviseren bij het opzetten van uw eerste of een een nieuwe boekhouding.

Subsidies

Het wordt steeds lastiger om in aanmerking te komen voor subsidies. Steeds meer subsidies worden afgeschaft of beperkt waardoor u er minder makkelijk voor in aanmerking komt. Vaak moet u, als u de subsidie toegewezen heeft gekregen, een administratie voeren om de besteding van de subsidiegelden te verantwoorden. IRADIS Beheer kan u helpen met het zoeken naar mogelijke subsidies en helpen met de aanvraag en verantwoording.